Start
Pracownia spawalnicza
Monster truck
Samochód mechatroniczny
Karting
Zestaw solarny

 

 

 

ZESTAW SOLARNY

     Przeprowadzono pierwszą część zamówień i zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia pozalekcyjne, które będą prowadzone w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po cztery godziny lekcyjne. W ramach tych zajęć uczniowie zaprojektują i wykonają instalację do podgrzewania wody przy wykorzystaniu energii słonecznej.

 

Prowadzący zajęcia: Maciej Purłan