Start
Pracownia spawalnicza
Monster truck
Samochód mechatroniczny
Karting
Zestaw solarny

 

 

 

SAMOCHÓD MECHATRONICZNY

     Przeprowadzono pierwszą część zamówień i zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia pozalekcyjne, które będą prowadzone w pracowni napraw samochodów warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po cztery godziny lekcyjne. W ramach tych zajęć uczniowie zaprojektują i wykonają model do badania elementów elektrycznych i mechatronicznych w samochodzie.

Prowadzący zajęcia: Witold Czapla